Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 275
                                               

Granatlar

Granatlar - orolsimon silikatlar kichik sinfiga mansub minerallar guruhi. Izomorf qatorlar hosil qiladi. Kub singoniyali. G. kristall-kimyoviy xususiyatlariga qarab 2 turga: magniy-marganestemirli G. - pirop, almandin, spessartin; kalsiyli G. - g ...

                                               

Ilmenit

Ilmenit, titanli temir-tosh - mineral, kimyoviy formulasi FeTiO, FeOTiO. Tarkibidabiroz magniy, bazan marganets ham boladi. Tri-gonal singoniyali, kristallari yogon taxtachasimon, romboedrik, goho pla-stinkasimon. Rangi qoramtir, qora, kulrang. Q ...

                                               

Kainit

Kainit - sulfatlar sinfiga mansub mineral, kimyoviy formulasi KMgCl-3H2O. Mineral ota gigroskopik, havoda tozuvchi donador va postloqsimon oqish massalardan iborat. Monoklin singoniyali; rangi tarkibidagi qorishmalarga bogliq holda turlicha bolad ...

                                               

Kalamin

Kalamin - mineral, ruhning suvli ortosilikati. Kimyoviy formulasi Zn2SiO4 N2O. Kristallari rombik singoniyali, tayoqchasimon va ignasimon hamda toshma, donador va zich hosilalar korinishida. Rangi tussiz, oq, sargimtir-yashilrokdan zangorigacha. ...

                                               

Kalomel

Kalomel,simob-xlorid, Hg2Cl2 - oq yoki rangsiz mayda kristallardan iborat ogir poroshok. Otkir ishqorlar yoki ammiak tasirida qorayadi. Suvda oz eriydi. Spirt va efirda erimaydi, yorugda sekin parchalanadi. Simobli zaxiralarning oksidlanishidan h ...

                                               

Karnallit

Karnallit - xloridlar kichik sinfiga mansub mineral. Kimyoviy formulasi KMgCl3 6N2O. Tarkibida magniy, kaliy, xlor, suv hamda ozroq seziy, rubidiy, galliy va brom bor. Romb singoniyali. Sof K.ning kristallari shaffof, qizil, sariq, pushti va qong ...

                                               

Karnotit

Karnotit - vanadatlar kichik sinfiga mansub mineral. Kimyoviy formulasi K22"VOJ 3H2O. Tarkibida 50 - 65% VO2 va 18 - 20% V2Og bor. Monoklin singoniyali. Sariq va yashilroq sariq rangda donador va kukunsimonroq agregat qatlami holida uchraydi. Qat ...

                                               

Kassiterit

Kassiterit, qalaytosh - oksidlar sinfiga mansub mineral. Kimyoviy formulasi SnO2. Tarkibida Fe2O3, Ta2O3, Nb2O3 va h.k. qoshimchalari bor. Qalayning miqdori 78.6%. Tetragonal singoniyali. Dipiramidal, ustunsimon, ninasimon kristallar va donador a ...

                                               

Kizerit

Kizerit H2O; tarkibida 29% MgO bor. Monoklin singoniyada kristallanadi. Rangi kulrang, oq, bazan sargimtir, yarqiroqligi shishasimon va xira. Qattiqligi 3 - 3.5 ga yaqin, zichligi 2570 kg/m3. Mort. Suvda sekin eriydi, kukun xrlatida suv bilan nam ...

                                               

Kobaltin

Kobaltin, kobalt yaltirogi - sulfidlar sinfiga oid mineral, kimyoviy formulasi: CoAsS. Ni, Fe aralashmalari ham mavjud. Kub sistemada kristallanadi. Rangi oq, pushti donador agregat va kristallardan iborat. Metallsimon yaltiroq. Qattikligi 5.5; z ...

                                               

Kolchedanlar

Kolchedanlar - rudali minerallar: temir, mis, kobalt, nikel va boshqalarning oltingugurtli, bisulfidli, kam hollarda monosulfidli birikmalarining umumiy nomi. K.ning kop tarqalgan turlari - oltingugurtli kolchedan - FeS2, mis kolchedani - CuFeS2 ...

                                               

Kovellin

Kovellin nomi bilan atalgan) - sulfidlar sinfiga mansub mineral, kimyoviy tarkibi - CuS. Geksonal singoniyali, plastinkasimon. Qattikligi 2 - 2.5; zichligi 4.6 - 4.7 g/ sm3. Och zangori yoki kokimtir. Kristallari nihoyatda kam uchraydi. Mis, qorg ...

                                               

Koprit

Koprit, qizil mis rudasi, - oddiy oksidlar kichik sinfiga mansub mineral. Kimyoviy formulasi Si2O. Tarkibida 88.8% mis bor. Kub singoniyali. Qizil kristallar, sertuproq massalar, ignasimon agregatlar. Qattiqligi 3.5 - 4. Zichligi 6140 kg/m3. Mort ...

                                               

Kristobalit

Kristobalit - kvars guruhiga mansub mineral. Kremnezyom ning bosh turi. Kimyoviy formulasi SiO2. Qattiqligi 6 - 7, zichligi 2.2 g/sm3. Rangi oq, tussiz. Shishasimon yaltiroq. Kristallari kub shaklida. 1470° da qizdirilgan kvars K. ga aylanadi. Ik ...

                                               

Kvars

Kvars - silikatlar sinfiga mansub eng kop tarqalgan jins hosil qiluvchi mineral. Kimyoviy formulasi SiO 2. Kvarsning kristalli 2 ta modifikatsiyasi malum: geksagonal Kvars 870 - 573° temperatura oraligida turgun va trigonal Kvars 573° dan pastda ...

                                               

Labrador (mineral)

Labrador - jins hosil qiluvchi mineral, plagioklazlar guruhiga mansub. Tarkibida 51 dan 70% gacha anortit va 30 dan 50% gacha albit boladi. Triklin singoniyada kristallanadi. Rangsiz, oq, kulrang, kopincha, zangori-kok tusda tovlanadi. Qattikligi ...

                                               

Lepidolit

Lepidolit - silikatlar sinfiga mansub mineral. Kimyoviy formulasi KLi15Al,52. Tarkibida 3 - 6% Li2O boladi. Qoshimchalari Ge, Mn, Mg, Pb, Cs. Qattikligi 2.5 - 3.5. Zichligi 2800– 2900 kg/m’. Monoklin singoniyali. Plastinkasimon, yupka tangachalar ...

                                               

Lepidomelan

Lepidomelan - slyudalar guruhiga mansub mineral. Biotitning temirga boy turi. Kimyoviy formulasi taxminan K3 2. Monoklin singoniyali, kristallari varaqasimon va yupqa plastinkachalarga oson ajra-ladi. Rangi qora, qattiqligi 3. Zichligi 3000–3200 ...

                                               

Lepvdokrokit

Lepvdokrokit, yoqut slyudkasi - gidroksidlar sinfiga oid mineral. Tarkibida Fe2O3 89.86% va N,0 10.14%, MnO, AI2O3, SiO2, CaO, MgO aralashmalari, bazida N2O ning ortiqchasi mavjud. Rombik singoniyali, strukturasi qatlamli. Tangachasimon, plastink ...

                                               

Leykoksen

Leykoksen - polimineral agregat, ilmenit, kamroq sfen, perovskit va titanning boshqa minerallari ozgarishining mahsuli. Soxta rutil ning kristallik fazasida kop uchraydi. Tarkibi va xususiyatlari ozgaruvchan. Asosiy komponentlari: TiO2 va Fe2O3. ...

                                               

Lojuvard

Lojuvard, lazurit, lyapis-lazur - mineral. Kimyoviy tarkibi g"Al SiOJ62. Kub singoniyada kristallanadi. Asosan, toq kok, binafsha va kokimtir-yashil yaxlit, zich tusdagi mayda donador massalar korinishida, bazida kristallar holida uchraydi. Qatti ...

                                               

Magnetit

Magnetit - murakkab oksidlar kichik sinfiga mansub mineral. Kimyoviy tarkibi - FeFe2O4 Tarkibi va xususiyatlari ozgaruvchan bolib, vujudga kelish sharoitiga bogliq. Kub singoniyada kristallanadi, oktaedr kristallar va rombdodekaedr korinishdagi y ...

                                               

Magnezit

Magnezit - karbonatlar sinfiga mansub mineral. Kimyoviy tarkibi - MgCO3. Trigonal singoniyada kristallanadi. Ditrigonal-skalenoedr kristallar, kopincha, yaxlit donador agregatlar hosil qiladi. Rangi oq, kulrang, sargish, pushti rang. Shishasimon ...

                                               

Manganit

Manganit - gidroksidlar kichik sinfiga mansub mineral, Mp2O3N2O. Monoklin singoniyada kristallanadi. Kristallik sturukturasi - zanjirsimon. Qora yoki toq kulrang, oqiq zich massa. Qattiqligi 3.5 - 4.0, zichligi 4.3 - 4.4 g/sm3. Yaltiroqligi yarim ...

                                               

Markazit

Markazit, nursimon kolchedan - sulfidlar sinfiga mansub mineral. Kimyoviy tarkibi FeS2. Qoshimchalar tarzida, kopincha, Ni, As, Sb, Ti, Co va boshqa mavjud. Metalddek yaltiroq. Rangi jezsimonsariq, yuzasi kulrang-yashil tovlanadi. Rombik sistemad ...

                                               

Mikroklin

Mikroklin - dala shpatlari guruhiga mansub mineral. Kimyoviy tarkibi K. Tarkibida bir oz kalsiy, bariy, temir, rubidiy, seziy aralashma holida boladi. Triklin sin-goniyali, prizmatik shakldagi kristallar hosil qiladi. Qoshaloklari polisintetik va ...

                                               

Molibdenit

Molibdenit, molibden yaltirogi - sulfidlar sinfiga mansub mineral, kimyoviy tarkibi MoS2; 60% Mo va 40% S dan iborat. Har vaqt oz miqdorda Re qoshimchasi boladi. Geksonal singoniyali. Varaqsimon va tangasimon agregatlardan iborat. Rangi qorgoshsi ...

                                               

Monatsit

Monatsit - mineral; seriy guruhiga mansub nodir yer elementlari fosfati. Kimyoviy tarkibi. Monoklin singoniyali. Kopincha turli qoshimchalari boladi, bulardan asosiylari: TYU2, SiO2, V2O5 va boshqa Plastinkasimon, bazan qalin taxtachasimon krista ...

                                               

Montmorillonit

Montmorillonit - qatlamli silikatlar sinfiga mansub gilli mineral. Kimyoviy tarkibi ozgaruvchan 2 "4O102 nH2O. Monoklin singoniyali, kristallik strukturasi qatqat. Rangi oq, kulrang, qongir. Qattikligi 1.5 - 2.5; zichligi 1700–2900 kg/m3. Kop aly ...

                                               

Muskovit

Muskovit - slyudalar guruhiga mansub mineral. Kristallari taxtasimon, kam qollarda ustunsimon. Monoklinal singoniyali. Tangachasimon agregatlar, taxtasimon donador. M. odatda rangsiz, yashilroq, kizil. Qayishqoqligi mukammal. Zichligi 2.7 - 3.0 g ...

                                               

Nefelin

Nefelin - karkasli silikatlar kichik sinfiga mansub mineral. Kimyoviy tarkibi KNa3 4. Qoshimchalari Sa, Mg, goho Fe, Be, Cl, H2O, Ga. Geksagonal singoniyada kristallanadi. Zich donador agregatlar, kam hollarda qisqa prizmatik kristallar shaklida ...

                                               

Nontronit

Nontronit - smektitlar guruhining qatlamli silikatlar kichik sinfiga mansub mineral, 2 2nH2O. Tap-kibi barqaror emas. Izomorf aralash-malar sifatida Al, Mg, Ni, Co, Si, Zn mavjud. Monoklin singoniyada kristallanadi. Tuproksimon va zich agregatlar ...

                                               

Oltingugurt (mineral)

Oltingugurt, tugma oltingugurt - tugma elementlar guruhiga mansub mineral. Tabiatda erkin va birikmalar holida uchraydi. O.ning eng muhim tabiiy birikmalari - metall sulfidlari, ZnS - aldama pyx, PbS - qorgoshin yaltirogi yoki galenit, Cu2S - mis ...

                                               

Ortoklaz

Ortoklaz - ishqorli dala shpatlari guruhiga mansub jins hosil qiluvchi mineral. K. Tarkibida K2O-16.9%, A12O3-18.4%, SiO2 -64.7%, qattiqligi 6.5, zichligi 2500 –2600 kg/m3. Tabiatda kam uchraydi. O. kopincha albit-anortit minerallari bilan qattiq ...

                                               

Otenit

Otenit, otunit - uranli slyudalar guruxiga mansub mineral. Kimyoviy tarkibi Ca2"POJ28H2O; tarkibida 62.7% UO36op. Tetragonal singoniyada kristallanadi. Kristallari, odatda, yupqa kvadrat, tabletka shaklida, slyudasimon. Tangacha shaklli afegatlar ...

                                               

Paligorskit

Paligorskit, attapulgit, tog terisi, tog pokagi, tog yogochi - mortmorillonit guruhiga mansub mineral, magniyning suvli silikati. Monoklin yoki romb singoniyali. Kristallari strukturasi choziqlentali yoki qatqat. Rangi oq, bazan sargishkulrang. Q ...

                                               

Pentlandit

Pentlandit - sulfidlar sin-figa mansub mineral, temir-nikel kolchedani. Birinchi bolib ingliz sayyohi J. Pentlend topgan.Kimyoviy tarkibi,S8. P.da 32.55% temir, 34.22% nikel, 32.33% oltingugurt hamda aralashma holida 3% gacha So boladi. Tarkibida ...

                                               

Perovskit

Perovskit - oksidlar guruhiga mansub mineral. Mort, oson sinuvchan. Tarkibida kalsiy titaniti SaTYU,; bazan knopit, dizanalit, loparit aralashgan boladi. Psevdokub sistemada kristallanadi. Qattiqligi 5.5 - 6, zichligi 3900 - 4300 kg/m3. Rangi qor ...

                                               

Pirargirit

Pirargirit - kimyoviy tarkibi Ag3SbS3 dan iborat mineral; tarkibida 59.76% Ag; 22.48% Sb; 17.76% S mavjud. Trigonal singoniyada kristalla-nadi. Notogri shakldagi donacha va ularning agregatlari, shuningdek, prizmali kristallik korinishga ega. Ran ...

                                               

Pirit

Pirit - mineral. Kimyoviy tarkibi FeS2 ; Co, Ni, As, Cu, Ai, Se va boshqa aralashmalari boladi. Kub, pentagon-dodekaedr, bazida oktaedr kristallar hosil qilib, kub singoniyada kristallanadi. Zich donador massalar, sharsimon konkretsiyalar shaklid ...

                                               

Pirolyuzit

Pirolyuzit, polianit - oddiy oksidlar kichik sinfiga mansub mineral. Kimyoviy tarkibi - MpO2, tarkibida Mp 55-63%; Va, Na, K va boshqa, malum miqdorda suv boladi. Tetrago-nal singoniyada kristallanadi; kris-tallari strukturasi rutil tipli. Kopinc ...

                                               

Piroxlorlar

Piroxlorlar - titantan-tal-niobatlar murakkab oksidlariga mansub minerallar guruhi. Kimyoviy tarkibi beqaror, bir qadar aniqroq formulasi 2.m 2O6., m- nH2O; izomorf aralashma holida U, Th, Ce, Y, Fe va boshqa boladi. P.ga 3 kichik guruh ga ajrati ...

                                               

Pirrotin

Pirrotin, magnit kolchedani - sulfidlar sinfiga mansub mineral. Tarkibi Ge, KS. Qoshimcha sifatida Ni, Co boladi, hamda qat-tiq qorishmalari uchraydi. Geksagonal yoki monoklin singoniyali kristallari kam uchraydi, odatda, yaxlit massa yoki xol-xo ...

                                               

Plagioklazlar

Plagioklazlar - karkasli alyumosilikatlar - dala shpapglari guruhiga mansub keng tarqalgan jins hosil qiluvchi minerallar. Kimyoviy tarkibi boyicha uzluksiz izomorf qatordan iborat Na ; bazan BaO, SrO, FeO, Ge2O3 va boshqa aralashgan boladi. Magm ...

                                               

Poligalit

Poligalit {poli. va hals - tuz) - sulfatlar sinfiga mansub mineral. Kaliy, kalsiy va magniyning suvli sulfati. Kimyoviy tarkibi K2Ca2Mg 4- 2N2O. P. da 15.62% K2O, 18.6 SaO, 6.69% MgO, 53.11% SO3, 5.9 N2O boladi. Triklin singoniyada kristallanadi. ...

                                               

Psilomelan

Psilomelan - mineral, marganetsning murakkab gidrooksidi. Unga yashirin kristalli va kollomorf shakldagi murakkab tarkibli gidro-oksidlar xos. MpO va MpO2 nisbati oksidlanish darajasiga qarab keng institutervalda ozgaradi. Asl P. va boshqalardan ...

                                               

Realgar

Realgar - sulfidlar sinfiga mansub mineral. Kimyoviy formulasi AsS. Kristallari monoklin singoniyali, qisqa va uzun prizmali, ignasimon. Tarkibida 70.1% As bor. Rangi olovsimonqizil, pushtisariq. Qattikligi 1.5 - 2. Zichligi 3400– 3600 kg/m³. Ota ...

                                               

Rodoxrozit

Rodoxrozit, margane sl i shpat - karbonatlar sinfiga mansub mineral. Kimyoviy tarkibi MpSO3. Trigonal singoniyada kristallanadi. Rangi turli qoshimchalar borligi tufayli toq binafshadan och sargish, kulranggacha ozgaradi, oksidlanganda qongir tus ...

                                               

Rutil

Rutil - oksidlar sinfiga mansub mineral. TiO2 titan oksidining 3 polimorf modifikatsiyasidan biri. Izomorf shaklida Fe, Cr, Nb, Ta, V, Sn qoshimchalari boladi. Ta2O5 qoshimchasi 47% gacha bolsa stryuverit; Nb2O5 - ilmenorutil, temir qoshilsa - ni ...

                                               

Selestin

Selestin - sulfatlar sinfiga mansub mineral. Stronsiy, sulfat kislota birikmasidan tarkib topgan. Kimyoviy tarkibi SrSO4; Sa Va aralashgan boladi. Romb singoniyada kristallanadi. Kristallari ustunsimon, disksimon, piramidaga oxshash. Donador, tol ...