Топ-100
Back

ⓘ Uyqu hayvon va hasharotlarda kuzatiluvchi, tabiiy fiziologik minimal faollik holatidir. Uyquni bajarish uxlash deyiladi. Uyqu va u bilan bogliq hodisalarni somn ..
                                               

Gibernatsiya

Gibernatsiya - 1) yilning noqulay mavsumida yashab qolish uchun hayvonlarda barcha hayot jarayonlarining vaqtincha toxtashi, qishki uyqu; 2) issiq qonli hayvonlar va odam organizmi faoliyatining suniy ravishda sekinlashtirilgan holati. Termoregulyatsiyattg neyroendokrin mexanizmlarini tosuvchi neyroplegik vositalarni qollash orqali hosil qilinadi. G.da organizm kislorod tanqisligi, ogriq va b. tasirlarga ancha chidamli boladi. G. bilan birga oz miqdorda narkotik moddalardan foydalanish orqali katta jarroxlik operatsiyalari uchun zarur bolgan chuqur narkoz holatini vujudga keltirish mumkin.

                                               

Jiu-jitsu

Jiu-jitsu - yaponcha ozini ozi himoya etish va qurolsiz hujum qilish yoli. Unda raqibning eng nozik joylari - quyosh chigali, uyqu arteriyasi, jigar va h. k.ga zarba berish; qol va oyoq bogimlarini qayirish, turli tashlanish, bosib olish kabi usullar ishlatiladi. Bunday usullar jismoniy jihatdan baquvvat yoki qurollangan raqibga qarshi kurashda alohida ahamiyatga ega. J j. 13-asrda paydo bolgan. Uning asosida dzyudo kurashi kelib chiqqan.

                                               

Venepunksiya

Venepunksiya - diagnostika yoki davolash maqsadida vena qon tomiriga nina sanchish. Agar venaga punksiya orqali kateter qoyilsa, bir necha kungacha dori yuborib turish ham mumkin. Kopincha omrov osti va uyqu venalari punksiya qilinadi. Juda zarur hollardagina V. qilish tavsiya etiladi, aks holda punksiya qilingan joy va atrofidagi azolarning shikastlanishi, venaning yalliglanishi - flebit, tromboflebit, tromboemboliya kabi asoratlar roy berishi mumkin.

                                               

Ichkilik xumori

Ichkilik xumori - surunkali alkogolizmga mubtalo bolganlar ichkilikdan voz kechganida kuzatiladigan "xumor" holati. Surunkali alkogolizmdagi abstinent holati. Bu somatovegetativ, nevrologik va ruhiy buzilish alomatlari yigindisi bolib, muntazam ravishda spirtli ichimlik ichadigan kishi uni ichmay qoyganida kuzatiladi. I.x.da yuz va koz qizaradi, yurak urishi tezlashadi, qon bosimi kotariladi, yurak sohasida noxush sezgi, bosh aylanishi va ogrigi, terlash, sov-qotish, qol barmoklari, bugim va mus-kullar, shuningdek, meda va jigar sohasida ogriq, qol yoki tananing qaltirashi, ich ketishi, ch ...

                                               

Gipotalamus gipotalamik soha

GIPOTALAMUS gipotalamik soha - miyadagi koruv bortigining ostki qismi; unda vegetativ nerv sistemasining markazlari joylashgan; gipofiz bilan uzviy boglangan. G.da nerv hujayralarining 30 juftdan ortiq toplamlari - yadrolari bor. Shu nerv xujayralari vazopressin va oksitotsin degan hamda gipofizdan chiqadigan neyrogormonlarni, shuningdek, gipofiz tasirida gormonlarning ajralishini kuchaytiruvchi yoki susaytiruvchi rilizing-omillarni hosil qiladi. Ular gipofizga tasir korsatadi va uni turli xil murakkab gormonlar ajratishga majbur etadi. G. t raning salgina ozgarishini, organizmdagi qand, t ...

                                               

Miya koprigi

Miya koprigi miya ustunining bir qismi va odamlar va boshqa ikki oyoqlilarda orta miyadan pastda, uzunchoq miyadan yuqorida va miyachadan oldinda yotadi. Miya koprigi, shuningdek, Italyan anatomi va jarrohi Costanzo Varolio 1543–75 sharafiga Varoliy koprigi deb ham ataladi. Miya ustunining bu sohasi bosh miyadan miyacha va uzunchoq miyaga tushadigan signallarni otkazuvchi neyral yollar va sezgi signallarini talamusga olib chiquvchi traktlarni ham oz ichiga oladi.

                                               

Ipak qurti boqish

Ipak qurti boqish - tabiiy ipak i. ch. yoki ipak kurti tuxumi olish maqsadida ipak qurtini oziqlantirib, parvarish qilish. I. q. b. 25 - 27 kun davom etadi va 3 davrga bolinadi: bi-rinchi davri - 1-, 2- va 3-yoshdagi qurtlarni boqish; ikkinchi davri - 4-yoshdagi qurtlarni boqish; uchinchi davri - 5-yoshdagi qurtlarni boqish. I. q. b. pechka, ventilyator ornatilib, 4% li formalin eritmasi bilan zararsizlantirilgan qurtxonalarda yoki maxsus yorug binolarda amalga oshiriladi, ipakchilik asbob-uskunalari ham zararsizlantiriladi, songra qurtxonalarga ornatiladi. Ipak qurti tuxumini maxsus bino ...

                                               

Kuydirgi

Kuydirgi - odam va hayvonlarda uchraydigan otkir yuqumli kasallik; zoonoz kasalliklar guruhiga kiradi. Kasallik qadimdan malum. Gippokrat ham bu haqda yozib qoldirgan. K. qozgatuvchisi - Bacillus anthracis - spora hosil qiladigan harakatsiz tayoqcha. Sporalar juda chidamli bolib, suvda yillab, tuproqda on yillab saqlanishi mumkin. O d a m g a kasal hayvonlardan - hay-vonni soyish, goshtini nimtalash vaq-tida, shuningdek, suv, tuproq, chorva-chilik mahsulotlari orqali yuqadi. Odatda, kasallik shu soha xodimlarida, yani hayvonlar bilan bevosita mu-loqotda boladigan kishilarda koproq kuzatila ...

Uyqu
                                     

ⓘ Uyqu

Uyqu hayvon va hasharotlarda kuzatiluvchi, tabiiy fiziologik minimal faollik holatidir. Uyquni bajarish uxlash deyiladi. Uyqu va u bilan bogliq hodisalarni somnologiya fani organadi.

Uyqu - odam va hayvonlarda davriy yuz beradigan fiziologik holat. Bunda fiziologik jarayonlar bir qadar sekinlashadi va organizmning, chunonchi, markaziy nerv sistemasining ish qobiliyati tiklanishi uchun eng yaxshi sharoitlar yaratiladi. U. har bir insonning zarur hayotiy ehtiyojidir. Inson butun hayotining uchdan biri har kechakunduzda davriy kuzatiladigan U. holatida otadi.

U. vaqtida muskullar tonusi susayadi uyqudagi odamning kop muskullari boshashgan boladi, sezuvchanlikning barcha turlari - korish, eshitish, tam bilish, hid sezish, teri sezuvchanligi keskin susayadi. Shartsiz va shartli reflekslar tormozlanadi. Qattiq U.da nafas uygoqlikdagiga nisbatan ancha chuqur, yurak urishi sekin, arterial qon bosimi, toqimalarga qon kelishi, moddalar almashinuvi, gavda temperaturasi past boladi. Bularning barchasi U. holatida miya bilan bir qatorda hujayralar va toqimalar hayot faoliyatini taminlovchi hamma ichki azolarning ham "dam" olishidan dalolat beradi.

Ammo U. hakidagi zamonaviy tasavvurlarga kora, U. faqat dam olish emas, balki kun boyi olingan turli axborotni qayta ishlash va ertasi kun yana qabul qilish qobiliyatiga erishish uchun qaratilgan jarayondir.

Odam astasekin uxlaganda nafas olish va yurak ritmi pasayadi, koz sekin yumula boshlaydi. Tez uxlab qolganda esa bu harakatlar, odatda, tezlashadi.

Astasekin uxlab qolish tungi U.ning 75 - 80%ini, tez U.ga ketish esa 20 - 25%ini tashkil etadi. Tez va sekin uxlab qolishning navbatlanishi, odatda, soglom odamlar uchun xosdir va bunda odam ozini uyquga qongan hamda bardam his etadi. Tez va sekin uxlash muddatining ozgarishi, sekin uxlashning yetarli darajada chuqur bolmasligi, tez uxlash davrida teztez uygonib turish odam nerv sistemasining turli buzilishlariga olib keladi, uning ruxiy va emotsional holatiga tasir korsatadi.

Normal fiziologik U.ning davriy kechakunduzlik va davriy faslli qayvonlarning yozgi va kishki U.si turlari va bir necha xil patologik narkotik, letargik va boshqalar, shuningdek, maxsus tasirlar oqibatida yuzaga keladigan gipnotik U. farq qilinadi.

U.ning kopincha kuzatiladigan buzilishlariga uyquchanlik gipersomniya va uyqusizlik kiradi.

                                     
 • Uyqu falaji uyqu va uyg oqlik orasida sodir bo ladigan o tish holati bo lib, mushaklar atoniyasi holsizligi bilan xarakterlanadi. Uyqu falaji odatda
 • Uxlatuvchi dorilar - uyqu keltiruvchi dorilar organizmga yuborilganda tabiiy uyquga monand holatni paydo qiladi. Uxlatuvchi dorilarning samarasi markaziy
 • buzilishi va tartibsizliklarni klinik o rganish va davolashni o z ichiga oladi. Uyqu dori - darmonlari somnologiyaning bir qismidir. EEG ixtiro qilingandan so ng
 • agripniya - tungi uyqu maromining buzilishi tunda kam yoki yuzaki uxlash, uyqu kelmaslik, bevaqt uyg onaverish, shuningdek, juda erta uyqu o chib ketishi
 • kekirdakning ikkita bronxga bo linishi - kekirdak B.si, uyqu arteriyasining ichki va tashqi uyqu arteriyasiga ajralgan joyi va h. k. O zME. Birinchi jild
 • yarim sharlarining tormozlanmagan hujayralari faoliyati natijasidir. Chuqur uyqu paytida bosh miya po stloq qismining hujayralari butunlay tormozlanadi va
 • Gibernatsiya yun. hibematio - kishlash, qishki uyqu yoki hibernatio - qishki - 1 yilning noqulay mavsumida yashab qolish uchun hayvonlarda barcha hayot
 • Gipnopediya yun. hypnos - uyqu paideia - o qitish - tabiiy tush ko rish vaqtida ovoz vositasida axborot uzatish yo li bilan o qitish. G.ning samaradorligi
 • mas., koksidiomikoz sodda hayvonlar qo zg atadigan bezgak, leyshmanioz, uyqu kasalligi va boshqa gelmintozlar shistosomatoz, filyariatoz kiradi. Tropik
 • Sechenov va b. fiziolog olimlar isbotlab bergan. Uyqu Dam olishning eng ta sirli turi bo lib, uyqu paytida birinchi navbatda miya hujayralarida tiklanish
 • qilish yo li. Unda raqibning eng nozik joylari - quyosh chigali qorinda uyqu arteriyasi, jigar va h. k.ga zarba berish qo l va oyoq bo g imlarini qayirish
                                               

Gipnopediya

Gipnopediya - tabiiy tush korish vaqtida ovoz vositasida axborot uzatish yoli bilan oqitish. G.ning samaradorligi bahstalab. Undan cheklangan doiradagi oquv materiallarini ozlashtirish uchungina foydalanish mumkin. Shu sababli G. ananaviy pedagogik jarayon ornini bosa olmaydi.

Users also searched:

islomda uyqu turlari, uyqu kasalliklari, uyqu meyori,

...
...
...