Топ-100
Back

ⓘ Ruhiy kasalliklar ..
                                               

Katatoniya

Ushbu maqola tibbiy atama haqidadir. Musiqiy guruh uchun Katatonia maqolasiga qarang. Katatoniya ruhiy va tayanch-harakat kasalliklari guruhidir. Katatoniya yun. katatonos - tarang, katatonik sindrom - kishi ruhiyatining buzilishi, K.ning 2 shakli farq qilinadi: muskullar taranglashib, qotib qolish katatonik karaxtlik, stupor hamda harakat va nutq qozgaluvchanligi qolati. K. shizofreniya va psixoz sindromi bolib, intoksikatsiya, infeksiya yoki bosh miyaning organik zararlanishi natijasida kelib chiqadi. K.da es-hush saqlansada unda gallyusinatsiya va alahlash holati kuzatiladi.

                                               

Ruhiy kasallik

Ruhiy kasallik atamasi ostida asab tizimlaridagi buzilishlar oqibatida paydo boluvchi, jamiyatda ornashib qolgan meyorlardan keskin chiquvchi hatti-harakatlarga olib keluvchi kasallik tushuniladi. Ruhiy kasallikka chalinish kopincha bemorning xulq-atvorining oziga ham, atrofdagi odamlarga ham xavfliligi bilan xarakterlanadi. Faqat otkir holatlargina emas, balki nim otkir va surunkali kechuvchi ruhiy buzilishlar, hattoki remissiya holatlari ham bemor tomonidan xulq-atvorining kutmaydigan harakatlari bilan kuzatiladilar va shoshilinch yordamga muhtoj boladilar. Psixik kasalliklar, ruhiy kasa ...

                                     

ⓘ Ruhiy kasalliklar

 • bo ladilar. Psixik kasalliklar ruhiy kasalliklar psixozlar - bosh miya faoliyatining buzilishidan kelib chikadigan kasalliklar ruhiy faoliyatning funksional
 • ambulatoriya kuzatuvida bo lish va ruhiy kasallik mutaxassisida davolanish b umumiy tartibli ruhiy kasalliklar shifoxonasining sog liqni tiklash bo limida
 • abuliya holati bilan birga kechib, ruhiy faoliyatning susayishi kuzatiladi. Apatiya odamda ayrim ruhiy kasalliklar yoki o ta toliqish belgisi bo lishi
 • turli masalalari, chunonchi tashki omillar ta sirida kelib chiqadigan ruhiy kasalliklar va psixikaning buzilishiga oid tadqiqot ishlari olib borgan. O zME
 • gen - ruhiy iztirob beruvchi omillar oqiba - tida kelib chiqadigan psixik kasalliklar guruhi. P. nevrozlar va reaktiv psi - xozlarga bo linadi. Ruhiy iztirob
 • onadagi ruhiy ta sirlanish qam organizmda endokrin sistema ichki sekretsiya bezlari sistemasi funksiyasining buzilishiga olib keladi. Tug ma kasalliklar natijasida
 • psixik kasalliklar haqidagi xurofiy tushunchalarni mas, bu kasalliklarni jinlar keltirib chiqaradi degan fikr - ni rad etib, asab va ruhiy kasalliklar ham
 • etgan ruhiy iztiroblar natijasida nerv sistemasi faoliyatining buzilishidan kelib chikadigan asabiyruhiy kasalliklar o za - ro yaqin funksional ruhiy kasalliklar
 • chiqadi, uzoq vaqtgacha bosh og riydi. Boshdan kechirilgan kasalliklar shikastlanishlar, ruhiy toliqish, ichki a zolar xastaligi me da yara kasalligi
 • ro y beradi. Ruhiy shikastlanish, ba zan har xil kasalliklar sil, revmatizm va b. kamdan - kam hollarda boshdan kechirilgan kasalliklar oqibatida kelib
 • Ba zida romantikani sevuvchilar moliyaviy, jismoniy kasalliklar kamsitishning har xil shakllari, ruhiy cheklashlar yoki oiladagi sevgi ittifoqini buzish
                                               

Disforiya

Disforiya yoqimsiz kayfiyat bolib, depressiyaga yaqindir. Ruhiy kasallik sifatida otkir boshlanadi va otkir tugaydi. Affekt jahlli, qovogi solingan, agressiv, achchiq darajasiga yetgan buzgunchanlik harakatlar bilan. Ayrim paytlarida avtoagressiya, mayllar, dipsomaniya, piromaniya, vagobandaj.

Epileptik status
                                               

Epileptik status

Epileptik status miyaning doimiy tutqanoq qolishi bolib, klonik tutqanoqlar tonik tutqanoqlar bilan almashadilar va bemorlar oziga kelolmaydilar. Bir kunda 200 tutqanoq bolishi mumkin, bemorlar uzoq vaqt koma holatida bolishadi. Bemor uchun xavfli holat deb hisoblanadi, chunki yurak toxtab qolishi, nafas toxtab qolishi va miya shishi rivojlanishiga olib keladi.

                                               

Ganser sindromi

Ganser sindromi - isterikli ongning namozshomsimon xiralashuvi. Moljal buzilishi, befarqlik, bezovtalanish, qorkuv, kulgu, tutqanoqlar bilan almashib turgan affektivli buzilishlar. Bemorlarning javoblari bemani boladi, ular oddiy harakatlarni ham qilolmay qolishadi. Amneziya kuzatiladi. Bunday holat bir necha kun davom эtadi.

                                               

Gebefreniyali qozgolish

Gebefreniyali qozgolish psixopatik sindrom bolib, bemorda yuz burishtirish bilan harakatli qozgaluvchanlik, bemani harakatlar, besabab qattiq kulgu kuzatiladi. Bemor karavotda sakraydi, noadekvat harakatlar qiladi.

Klinik depressiya
                                               

Klinik depressiya

Klinik depressiya ruhiy kasallik bolib, kayfiyatning keskin yomonlashuvi, kundalik yumushlarga qiziqish yoqolishi hamda lazzatlanishga intilishning kamayishi bilan namoyon boladi.

                                               

Psixomotor qozgalish

Psixomotor qozgolish - affektivli buzilishlar, qorquv, vahima, parishonlik. Harakatli manosiz qozgolish, bemor hamma narsani buzadi, ong buzilishi.

Users also searched:

...
...
...