Топ-100
Back

ⓘ Allergiya – organizmning spetsifik holati, allergen ta’sirida yuzaga keladi. Bunda shu organizm shu allergenga sezgir boladi. Gipersezgirlikning tez yoki sekin ..
                                               

Gistamin

Gistamin - gistidin aminokislotasi hosilasi. Biogen aminlarga kiradi. Toqima gormoni bolib, kuchli biologik tasirga ega. Hayvonlar va odamning turli azo va toqimalarida nofaol shaklda boladi. Sintezlab ham olinadi. Anafilaktik shok, yalliglanishlar va allergik reaksiyalarda kop ajraladi. Meda shilliq qavatidagi bezlarni qozgatib, shira ajralishini kuchaytiradi; mayda qon tomirlarni kengaytirib, qon oqishini tezlatadi. G. qon tomirlarning spastik qisqarishiga qarshi dori.

                                               

Desensibilizatsiya

Desensibilizatsiya - organizmning yot moddalar, mikroblar va b.ga ortiq darajada sezgirligi ni bartaraf qilish yoki kamaytirish. Organizmga unga yot bolgan oqsil yuborilganda maxsus modda - antitelo hosil boladi. Oqsil qayta yuborilganda antitelo u bilan ozaro tasirlashib zardob kasalligini yoki boshqa allergik kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Gistamint karshi vositalar, oltingugurt preparatlari, pig rogen moddalar, aloe va b. desensibilizatsiyalovchi xususiyatga ega. Zardob preparatlari kayta yuborilganda, ular qozgatadigan anafilaksiyaning oldini olishda D. allergik kasalliklarn ...

                                               

Gaptenlar

Gaptenlar - antigenlik xususiyatiga tola ega bolmagan kimyoviy moddalar. Ular tegishli antpitelolar yoki limfotsitlar bilan oziga xos ozaro tasirlashish xususiyatiga ega. Tola qiymatli antigenlardan ozi mustaqil holatda immun javob qaytara olmasligi bilan farq qiladi. G.ni aksariyat oqsillar bilan boglab, ularga immunogenlik berish mumkin. Hayvonlar organizmiga bunday kompleks yuborilganda antitelolar hosil boladi. Har xil tabiatli moddalar - aminokislotalar, peptidlar, sahara, polisaharidlar, nukleotidlar, nuklein kislotalar, lipidlar, steroidlar, vitaminlar, antibiotiklar va b. G.ga miso ...

                                               

Idiosinkraziya

Idiosinkraziya - odam organizmining bazi ovqatlarga va dori moddalarga ortiq darajada sezuvchanlik holati. I. allergik holatlardan biri. I.ning rivojlani-shida irsiy moyillik katta rol oynaydi. U shilliq pardalarning qizarishi, eshakem toshishi va burun, badan qichishib achishishi, t-ra kotarilishi bilan namoyon boladi. Ogirroq hollarda nafas qisishi, astmaga oxshash hurujlar, qusish, ich ketishi mumkin. Betoblik holati bir lahzada yoki bir necha kundan keyin otib ketadi. I.ning rivojlanish mexanizmi allergik re-aksiyadan farq qilib, bunda antitelo va sensibillashgan hujayralar paydo bolma ...

                                               

Immunodepressantlar

Immunodepressantlar, immunodepressorlar, immunosupressorlar - kimyoviy va biologik faol preparatlarning katta bir guruhi. Dezoksiribonuklein kislota, ribonuklein kislota tasirida oqsil sintezi va I. susayadi. I. antitelolar hosil bolishining toxtashiga olib keladi. Ular sekin roy beradigan allergiya, granulemalar hosil bolishi bilan davom etadigan yalliglanish, shuningdek, kochirib otkazilgan azo va toqimalarning kochib ketish reaksiyalarini susaytira oladi. I. ning bir xil i proliferatsiya ga qarshi tasir etadi. Bunga alkillovchi preparatlar, antimetabolitlar va b. osmaga qarshi antibioti ...

                                               

Gastroenterokolit

Gastroenterokolit - meda-ichak ning otkir yalliglanishi. Organizmning ogir metallar, ishqorlar, spirt bilan zaharlanishi, kasallik qozgatuvchi virus va bakteriyalar tasiri, ovqatlanish maromining buzilishi, ovqatdan yoki doridan yuzaga keladigan allergiya va b. sabab boladi. Kopincha, bakteriyalardan zararlanish tufayli roy beradi. Meda shirasi tarkibida kislota miqdorining kamayishi, organizmda vitamin yetishmasligi, jismonan zoriqish; spirtli ichimliklarga ruju qilish kabi omillar ham G.ga sabab bolishi mumkin. Kasallik, odatda, tosatdan boshlanadi, bemorning kongli aynib, toxtovsiz qayt ...

                                               

Gaymorit

Gaymorit - yuqori jag suyagi boshligi shilliq qavatining yalliglanishi. Kechishiga kora otkir, ortacha otkir va surunkali xillari farq qilinadi. Shamollash, gripp, tumov va b. infeksion kasalliklar, shuningdek burun boshligi va chirigan tishdan yalliglanish jarayonlarining Gaymor boshligiga tarqalishi, bazan yuqori jag suyagining shikastlanishi sabab boladi. Otkir G.ni vaqtida davolamaslik yoki chala davolash, bazan allergiya oqibatida surunkali G. roy berishi mumkin. G.da bemorning darmoni quriydi, eti uvishadi, yonoqlari shishadi, harorati kotariladi, yuqori jagi va boshi ogriydi, boshin ...

                                               

Gastrit

Gastrit - meda shilliq qavatining yalliglanishi; kopincha medaning sekret va harakat faoliyatining izdan chiqishi bilan birga kechadi. Odamlarda notogri ovqatlanish, spirtli ichimliklarga ruju qilish, achchiq va shor narsalarni muntazam istemol qilish, ovqatdan zaharlanish, bilar-bilmas turli dorilar qabul qilish, allergiya, Helicobacter pylori mikrobi va b. sabab boladi. Kasallikning kechishiga qarab otkir va surunkali G. farq qilinadi. Otkir G.da tosh ostida noxush ogriq seziladi, qorin dam boladi, kongil ayniydi, ogiz bemaza boladi va h.k. Bazan bemorning tinkasi quriydi, t-rasi kotaril ...

Allergiya
                                     

ⓘ Allergiya

Allergiya – organizmning spetsifik holati, allergen ta’sirida yuzaga keladi. Bunda shu organizm shu allergenga sezgir boladi. Gipersezgirlikning tez yoki sekin turlari korinadi. Idiosinkraziyadan antitelolar paydo bolishi bilan farqlanadi.

Allergiya – kishi organizmida tashqaridan ta’sir qiluvchi allergenlik xususiyatiga ega bolgan har xil yot moddalarga nisbatan paydo boladigan oziga xos reaksiya. Allergenga nisbatan javob raksiyasi darhol yoki asta-sekin ota sezuvchanlik korsatish 352orqali sodir boladi. Allergen orga-nizmga tushganida unga javoban haqiqiy va soxta psevdoallergik allergik reak-siyalar paydo bolishi mumkin. Haqiqiy allergik reaksiya boshlanishidan oldin ma’lum bir davr otib, bunda organizmning unga birinchi bor tushgan moddaga sezgirligi ortib boradi, bu sensibi-lizatsiya deb ataladi. Sensibilizatsiya yuzaga kelishi organizmda unga birinchi bor tushgan allergenga javoban alohida oqsil moddalar – antitelolar yoki osha allergen bilan ozaro ta’sir qila oladigan limfotsitlar paydo bolishiga bogliq. Shungacha allergen organizmdan chiqarib yuborilgan bolsa, hech qanday kasallik alomati kozga tashlanmaydi. Agar aller-gen chiqib ketmagan bolsa yoki chiqib ket-ganidan keyin organizmga takror tush-sa, bunda u yukrridagi antitelolar yoki limfotsitlar bilan ozaro ta’sirlashib, A.ga sabab boladi. Natijada bir qancha biokimyoviy jarayonlar boshlanib, gista-min, serotonin kabi talaygina moddalar ishlanib chiqib, hujayralar, toqimalar va a’zolarni zararlantiradi, shu tarika maxsus, ya’ni ilgari organizmga ta’sir qilgan allergenga javoban reaksiya roy berib, allergik kasallik paydo boladi. Soxta reaksiyalar organizm allergenga birinchi bor duch kelganida boshla-naveradi. Bunda sensibilizatsiya davri bolmaydi. Organizmga tushgan allergenning ozi hujayra, toqima va a’zolarni zararlantiradigan moddalarni paydo qiladi. Soxta reaksiyalar kopincha dori-darmonlar va oziq-ovqatlarga nisbatan roy beradi.Organizm allergenga duch kelganida hamisha ham A. paydo bolavermaydi. Bunda irsiyat, nerv va endokrin sistemalar ahvoli muhim ahamiyatga ega, chunki kasalikka asosan bu sistemalar funksi-yasining buzilishi, ogir ruhiy kechinmalar sabab boladi. A.ning oldini olish sensibillovchi ta’sirga ega bolgan mod-dalarning organizmga takror kirishiga va organizm himoya reaksiyalarining buzilishiga yol qoymaslik choralarini korishdan iborat.

                                     
  • Sensibilizatsiya lot. sensibilis sezuvchanlik - q. Allergiya O zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000 - yil
  • nerv sistemasi patologiyasi va fiziologiyasi, qon quyish patologiyasi, allergiya biriktiruvchi to qimaning immunitetdagi ahamiyati masalalariga bag ishlangan
  • Anafilaktik shok, yallig lanishlar va allergik reaksiyalarda qarang Allergiya ko p ajraladi. Me da shilliq qavatidagi bezlarni qo zg atib, shira ajralishini
  • ko z soqqasi shikastlanganda, og iz va burun bo shlig i kasalliklarida, allergiya meningit, isteriya va travmatik nevrozlarda ro y beradi. B. uch shoxli
  • Allergologiya allergiya va logos fan tibbiyot fanining bir bo limi allergik kasalliklarning pay - do bo lishi sabablari, avj olish mexaniz - mi, belgilari
  • uchraydigan toksik gepatit, ensefalit hamda jigarning surunkali kasalliklarida allergiya va autoallergiya jarayonlarini aniqlash va o rganishga bag ishlangan.
  • yoki boshqa allergik kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin qarang Allergiya Gistamint karshi vositalar, oltingugurt preparatlari, pig rogen moddalar
  • ataladigan ba zi G. organizmga kirib, to qimalar oqsillari bilan birikkach, allergiya paydo qilishi mumkin. O zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000 - yil
  • ortiq darajada sezuvchanlik holati. I. allergik holatlardan biri qarang Allergiya I.ning rivojlani - shida irsiy moyillik katta rol o ynaydi. U shilliq

Users also searched:

...
...
...