Топ-100
Back

ⓘ Borat kislota, ortoborat kislota, HjBOj - kuchsiz anorganik kislota, rangeiz yaproqchalar shaklidagi oq kristall. Zichligi 1460 kgm3. Suvda oddiy trada kam, qiz ..
                                     

ⓘ Borat kislota

Borat kislota, ortoborat kislota, HjBOj - kuchsiz anorganik kislota, rangeiz yaproqchalar shaklidagi oq kristall. Zichligi 1460 kg/m3. Suvda oddiy trada kam, qizitilganda yaxshiroq eriydi. Spirt va boshqa organik moddalarda ham eriydi. 107.5’ da qizdirib suvsizlantirilganida metaborat kislota NVO2, 160* da bor oksid V2O3 hosil boladi. Tabiatda issiq suvlar tarkibida erigan holda uchraydi. Bufer sistemalar tayyorlashda ishlatiladi. Shisha sanoatida, emallar tayyorlashda va tibbiyotda qollaniladi.

                                     
  • sulfat kislo - tali nikel 70 - 280 g l katod katla - mida kislota katlamini rostlash uchun borat kislota 30 g l anodlarning normal erishini osonlashtiruvchi
  • unsur kislotalarda erimaydi, lekin konsentrlangan nitrat kislotada borat kislota N3VO3 gacha oksidlanadi. Konsentrlangan ishqor erigmalarida astasekin
  • suyultirilgan eritmalari tibbiyotda me da shirasini ko paytirish uchun, borat kislota eritmasi dezinfeksiya maqsadlarida ishlatiladi. Ammo yuqori konsentratsiyadagi
  • birikmalar ikki xil yo l bilan: 1 litiy va magniyorganik birikmalarga borat kislota efirlari va bor galogenidlar ta sir ettirib 2 tuyinmagan uglevodorodlarni
  • hollardagina Borli o g itlar ni kullash kerak. Borli o g itlar sifatida borat kislota bordatolitli o g itlar, bormagniyli o g itlar, borli superfosfat, bura
  • tayyorlash uchun xom ashyo aralashmasi dala shpati, kvars qumi, tanakor, borat kislota soda, selitra, flyuorit, kriolit, bo yagichlar va boshqalar maxsus
  • birikma asos holida va, aksincha, ishqorlar bilan kislota holida reaksiyaga kirishadi. Kuchsiz borat kis - lota o zidan kuchliroq ortofosfat kislo - ta bilan
  • sharoitida glitseringa kaliy bisulfat qarang Kaliy sulfat fosfat kislota yoki borat kis - lota ta sir ettirish yo li bilan oson oli - nadi. Sanoatda formaldegidni
  • Perxlorat ion SYU tetraedrik shaklga ega. Permanganat ion, sulfat ion, ftor - borat ionlar ham tetraedrik shaklli. Shu sababli ayni metallning perxlorati uning

Users also searched:

...