Топ-100
Back

ⓘ Anis aldegid, obepin, pSN^O – S6N4 – SNO – yogsimon modda, mol. m. 136.15, suyuqlanish temperaturasi – 0.02°, qaynash temperaturasi 248°, xushboy, efir moylari ..
Anis aldegid
                                     

ⓘ Anis aldegid

Anis aldegid, obepin, pSN^O – S6N4 – SNO – yogsimon modda, mol. m. 136.15, suyuqlanish temperaturasi – 0.02°, qaynash temperaturasi 248°, xushboy, efir moylari tarkibida uchraydi. Sanoatda Anis aldegid anetolni nitrat yoki boshqa oksidlovchilar bilan oksidlab hosil qilinadi, efir moylaridan esa alo-xdda usul bilan olinadi. Anis aldegid havodagi kislorod bilan oksidlanganda anis kislota hosil qiladi, ishqor ta’sirida esa anis spirt 527va kislota hosil boladi. Sanoatda Anis aldegid xushboy modsa sifatida ishlatiladi.