Топ-100
Back

ⓘ Aqli norasolik – ijtimoiy xavfli qilmishni sodir qilish vaqtida shaxsning ruhiy kasalligi tufayli oz harakatlari yuza-sidan oziga hisob bera olmaydigan va oz ha ..
                                     

ⓘ Aqli norasolik

Aqli norasolik – ijtimoiy xavfli qilmishni sodir qilish vaqtida shaxsning ruhiy kasalligi tufayli oz harakatlari yuza-sidan oziga hisob bera olmaydigan va oz harakatlarini idora qila olmay-digan holati. Aqli norasolik ikki mezon: tibbiy va yuridik mezon orqali aniqlanadi. Tibbiy mezon shaxsda surunkali ruhiy kasallikni yoki ruhiy holatning vaqtincha buzil-ganligi yoxud aqli zaiflik yoki boshqacha tarzdagi ruhiy kasallikning mavjud-ligini bildiradi. Yuridik mezon shax-sning oz harakatlari yuzasidan oziga hisob bera olmasligi va oz harakatlarini idora qila ol-masligi dir. Shaxsni ruhiy kasal deb hisoblash uchun tibbiy va yuridik mezonlarning zohirligi ta-lab qilinadi. Shaxsning ruhiy kasallik holatini aniqlash uchun sud-psixiatriya ekspertizasi tayinlanadi. Ekspertiza shaxsni ijtimoiy xavfli qilmishni so-dir qilish paytida aqli noraso holatda bolgan, deb xulosa bersa, uning qilmishi jinoyat hisoblanmaydi va javobgarlik-ka tortilmaydi.

                                     
  • Daun kasalligi - tug ma oligofreniyaning bir shakli, bunda boladagi aqli norasolik bilan birga uning tashqi qiyofasi ham o ziga xos ko rinishda bo ladi

Users also searched:

...