Топ-100
Back

ⓘ Vodorodsimon atomlar - 1 tuzilishi vodorod atomiga oxshash,yadro va bitta elektrondan iborat yengil elementlarning ionlari. Bunday atomli elementlar faqat atom ..
                                     

ⓘ Vodorodsimon atomlar

Vodorodsimon atomlar - 1) tuzilishi vodorod atomiga oxshash,yadro va bitta elektrondan iborat yengil elementlarning ionlari. Bunday atomli elementlar faqat atom raqamlari bilan bir-biridan farq qiladi. V. a. energiyasi sathi va spektri vodorod atomi energiyasi sathi va spektriga oxshaydi, lekin energiya masshtabi va otish chastotasi z2 marta ortishi bilan undan ajralib turadi; 2) yangi atomlar deb nomlanadigan beqaror zarrachalar. Ularga birinchi navbatda vodorod atomi yadrosi dan va manfiy zaryadlangan elementar zarracha dan tashkil topgan mezoatomlar, keyin elektron va musbat zaryadlangan elementar zarrachalardan tashkil topgan sistemalar: pozitron, myuon M+, P+ yoki K+ mezon dan tashkil topgan sistemalar kiradi. Bu sistemalar modda orqali yuqorida keltirilgan elementar zarrachalar otganda hosil bolib, kimyoviy reaksiyalarga vodorod atomiga oxshash kirishadi.