Топ-100
Back

ⓘ Fosfat kislotalar - fosfat angidrid ning suvli hosilalari. Bir molekula fosfat angidrid bilan bir necha molekula suv birikishiga karab 3 xil fosfat kislota olin ..
                                     

ⓘ Fosfat kislotalar

Fosfat kislotalar - fosfat angidrid ning suvli hosilalari. Bir molekula fosfat angidrid bilan bir necha molekula suv birikishiga karab 3 xil fosfat kislota olinishi mumkin: R2O5+N2O^2NRO, ; R,O5+2N2O^N4R2O7 ; R,O5+ZN2O"2N3RO4. Bularning ichida eng muximi ortofosfat kislota, u togridantogri fosfat kislota deb ataladi. Fosfat kislota - rangeiz, tiniq kristall modda. Suyuqlanish trasi 42.35°, zichligi 1.87 g/sm’. Normal sharoitda inert, yuqori trada kopgina metall va ularning oksidlari bilan reaksiyaga kirishadi va, hatto kvars bilan oltinga ham tasir etadi. Fosfat kislota suv bilan har qanday nisbatda aralashadi. Ortofosfat kislota 3 asosli, u 3 xil tuz hosil qiladi, mas, Sa2 - kaltsiy digidrofosfat ; Sa22 - kaltsiy gidrofosfat ; Sa32 - kaltsiy fosfat.

Fosfat kislota texnikada ekstraksion va termik usullar bilan olinadi. Ekstraksion usul maydalangan va ozroq fosfatga kislota qoshilgan tabiiy fosforitni sulfat kislota eritmasida eritishdan iborat. Termik usulda esa avval fosforitdan sof fosfor ajratib olinadi, songra uni kuydirib fosfor V oksid - fosfat angidrid hosil qilinadi. Bu moddaga suv tasir ettirib uni N,RO4 ga aylantiriladi. Metafosfat kislota orto yoki pirofosfat kislotani qizdirib olinadi. Pirofosfat kislota esa gidrofosfatlarni qizdirib va boshqa usullarda olinadi.

Fosfat kislota ogitlar, texnik reaktivlar ishlab chiqarishda muhim xom ashyo. U organik mahsulotlar sintezida, faollangan kumir ishlab chiqarishda, metallar sirtida himoya qoplamalar hosil qilishda qollanadi. Tozalangan, oziq-ovqat fosfat kislotasi deb ataladigan xili spirtsiz ichimliklar, farmatsevtik preparatlar, ozuqa konsentratlari tayyorlashda ishlatiladi.

                                     
 • guruhlari kiradi. Nukleozidtri - yoki di - fosfat kislotalar pirofosfat va polifosfat kislotalar kreatin - fosfat fosfopirouzum kislota, difosfoglitserin
 • birikmalar fosfat pirofosfat, trifosfat kislota efirlari xrlida tabiatda keng tarqalgan fosfat kislotalar bularga nuklein kislotalar ko pgina muhim
 • termik jarayonda ko pincha katalizatorlar konsentrlangan sulfat, fosfat kislotalar alyuminiy - oksid va b. ishtirokida sodir bo ladi. Efirlar, kislota
 • Malein va fumar kislotalar sis - va trans - etilen - 1, 2dikarbon kislotalar formulalari tegishlicha I, P. Mol. m. 116, 07 rangsiz kristallar. Malein kislotaning
 • jarayonida katalizator. Analitik kimyoda va tibbiyotda adilin, limon, fosfat sulfat kislotalar tuzlari ko rinishida qo llanadi. O zME. Birinchi jild. Toshkent
 • Polifosfatlar - superfosfat kislota ortofosfat va polifosfat kislotalar aralashmasi asosida olinadigan murakkab, konsentrlangan o g itlar, umumiy formulasi
 • anorganik kislotalar radikallari bilan kislorod atomi orqali bog langan bo ladi. Murakkab efirlar tabiatda yog lar va vosklar sifatida uchraydi. Fosfat kislota
 • Adenozintrifosfat kislota, ATF adenin, riboza va uch mo - lekula fosfat kislotadan tarkib topgan organik modda. Adenozintrifosfat kislota organizm xujayralarida
 • g da 1, 8 g eriydi. Kalsiy ohakka fosfat kislota ta sir ettirib, Ca H2PO4 2H2O esa appatit yoki fosforitga fosfat yoki sulfat kislota ta sir ettirib
 • kreatinga ta sir ettirib olinadi. Organizmda fermentlar ta sirida kreatin va fosfat kislotaga oson parchalanadi, ayni vaqtda ko p miqdorda energiya ajralib
 • parchalaydi, xlorid, sulfat, nitrat kislotalarda oson eriydi. Ftorid va fosfat kislotalar ta siriga chidamli. Lantan, seriy, prazeodim, neodim quruq va nam

Users also searched:

...