Топ-100
Back

ⓘ Ftalat kislotalar, benzol dikarbon kislotalar, C 6 H 4 2 - aromatik qatorning 2 asosli karbon kislotalari. 3 ta izomer holida mavjud: orioftalat yoki togridanto ..
Ftalat kislotalar
                                     

ⓘ Ftalat kislotalar

Ftalat kislotalar, benzol dikarbon kislotalar, C 6 H 4 2 - aromatik qatorning 2 asosli karbon kislotalari. 3 ta izomer holida mavjud: or/ioftalat yoki togridantogri ftalat kislota ; metaftalat yoki izoftalat kislota ; napaftppat yoki tereftalat kislota. Ftalat kislotalar - amaliy jihatdan suvda erimaydigan kristall moddalar. O. Ftalat kislotalar sanoatda fshalat angidrid holida olinadi. O. Ftalat kislotalarning orta efirlari qaynash temperaturasi yuqori bolgan moysimon suyuqliklar, plastifikatorlar, manometr suyuqliklari, vakuum nasoslarning ishchi suyuqliklari sifatida ishlatiladi. Ftalat kislotalarning muhim hosilalaridan dimetiltereftalat polietilentereftalat sintezida qollanadi.