Топ-100
Back

ⓘ Taʼlim - Talim, Uzluksiz talim, Umumiy talim, Oliy talim, Maktabgacha talim bolalar muassasalari, Harbiy talim ..
                                               

Talim

Talim - bilim berish, malaka va konikmalar hosil qilish jarayoni, kishini hayotga va mehnatga tayyorlashning asosiy vositasi. T. jarayonida malumot olinadi va tarbiya amalga oshiriladi. T. tor manoda oqitish tushunchasini anglatadi. Lekin u faqat turli tipdagi oquv yurtlarida oqitish jarayonini emas, oila, ishlab chiqarish. va boshqa sohalarda malumot berish jarayonini ham bildiradi. T.ning mazmuni va mohiyati jamiyatning moddiy va madaniy taraqqiyoti darajasi bilan belgilanadi. Ijtimoiy munosabatlar, umumiy malumotga bolgan ehtiyoj, kishilarning kasbiy tayyorgarligiga, T. haqidagi pedagog ...

                                               

Uzluksiz talim

Uzluksiz talim - ozaro mantiqiy izchillik asosida boglangan hamda soddadan murakkabga qarab rivojlanib boruvchi va birbirini taqozo etuvchi bosqichlardan iborat yaxlit talim tizimi.Ozbekiston Respublikasida kadrlar tayyorlash tizimining asosi, talim sohasida davlat siyosatining asosiy tamoyillaridan biri. 1997 y. 29 avg.da qabul qilingan "Talim togrisida"gi OzR qonuni va Kadrlar tayyorlash milliy dasturida alohida tamoyil sifatida qayd etilgan. Uzluksiz talim milliy modelning asosiy tarkibiy kismlaridan biri, OzRning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini taminlovchi, shaxe, jamiyat va davlatnin ...

                                               

Umumiy talim

Umumiy talim - kasbi va turmush tarzi qandayligidan qati nazar tabiat, jamiyat, tafakkur, sanat, manaviyat boyicha har bir kishi egallashi zarur bolgan bilim asoslari, shuningdek, har bir odamda hayotda qiynalmay yashashi uchun shakllantirilishi kerak bolgan konikma va malakalar yigindisi; malum yoshdagi barcha bolalarning muayyan bilimlar minimumini beradigan maktablarda malum vaqt mobaynida majburiy talim olishi. Umumiy talimni egallash har bir kishiga ilmiy dunyoqarashni shakllantirish, unda olamni bilish krbiliyatini rivojlantirish imkoniyatini beradi. Shuningdek, Umumiy talim kasbiy h ...

                                               

Oliy talim

Oliy talim - turli oliy maktablarda yuqori, oliy malakali muta-xassislartayyorlash. Oliy talim oliy oquv yurtlari tomonidan xalq xojaligi, fan va madaniyatning turli sohalari boyicha oliy malakali mutaxassis bolishni istagan va tegishli talablarni bajargan orta maxsus yoki kasb-hunar tali-mini olgan kishilarga ilmiy-nazariy bilim berish hamda muayyan konikmalar shakllantirish yoli bilan amalga oshiriladi. Oliy talim jarayonida talabaga oliy malumot beriladi. Oliy malumot tushunchasi muayyan ixtisoslik boyicha mutaxassis oldida turgan nazariy va amaliy muammolarni mustaqil hal qilish imkoni ...

                                               

Maktabgacha talim bolalar muassasalari

Maktabgacha talim bolalar muassasalari - maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy tarbiya muassasalari. Ozbekistonda bu muassasalarga bolalar yaslisi, yas.sh-bogcha, bolsiar bo/chasi kiradi. Maktabgacha talim bolalar muassasalarib.m. 2 bosqichdan iborat. l-bosqich bolalar yaslisi bolib, u bulgan bolalarni qamrab oladi. Bu bosqichda bolalarni aqliy va jismoniy rivojlantirish. nutqini shakllantirish, ularni moddiy borliq, atrof-olam bilan tanishtirish hamda gigiyena masalalari boyicha amaldagi tayanch dastur asosida talimtarbiya beriladi. 2-bosqich bolalar bogchasi bolib, bolgan bolalarni k ...

                                               

Harbiy talim

Harbiy talim - qurolli kuchlar va qoshin turlari uchun kadrlar tayyorlash. Harbiy talimning paydo bolishi va taraqqiyoti harbiy fan va harbiy sanat taraqqiyoti bilan uzviy bogliq. Mustaqil talim sifatida Yevropa mamlakatlarida 17-asr oxiri - 18-asr boshida vujudga kelgan; bir qator mamla-katlarda maxsus harbiy oquv yurtlari tuzilgan. Ozbekiston Respublikasida Harbiy talim qurolli Kuchlar qoshin turlari uchun kadrlar tayyorlash, aholiga boshlangich talim berish tizimi. Harbiy talim 3 bosqich boshlangich, oliy va akademik oliy talimda amalga oshiriladi. Boshlangich Harbiy talim umumtalim mak ...